Thuốc tác dụng trên đường hô hấp

Home » Chuyên mục : Thuốc tác dụng trên đường hô hấp

SĐK:VNB-3499-05 Dạng bào chế:Dung dịch tiêm Đóng gói:Hộp 5ống x 1ml dung dịch tiêm Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc (VINPHACO) Estore> Nhà đăng ký: Estore> Nhà phân phối: Estore> Nhóm sản phẩm:Thuốc tác dụng trên đường hô hấp Thành phần: Salbutamol Hàm lượng: 0,5mg/ml Chỉ định: – Hô hấp: …

SĐK:V51-H12-06 Dạng bào chế:Thuốc cốm Đóng gói:Hộp 30 gói x 2g thuốc cốm Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược – trang thiết bị Y tế Hoà Bình Estore> Nhà đăng ký: Estore> Nhà phân phối: Estore> Nhóm sản phẩm:Thuốc tác dụng trên đường hô hấp Thành phần: Acetylcysteine Chỉ định: Tiêu nhày trong …

SĐK:VN-10317-05 Dạng bào chế:Viên nén Nhà sản xuất: Pierre Fabre Medicament production Estore> Nhà đăng ký: Pierre Fabre Medicament production Estore> Nhà phân phối: Estore> Nhóm sản phẩm:Thuốc tác dụng trên đường hô hấp Thành phần: Theophylline Hàm lượng: 100mg Chỉ định: – Hen phế quản khó thở kịch phát. – Hen phế quản khó …

SĐK:VNA-3462-00 Dạng bào chế:Viên nén bao đường Đóng gói:Hộp 5 vỉ x 10 viên nén bao đường Nhà sản xuất: Công ty Dược phẩm Q.8 Estore> Nhà đăng ký: Estore> Nhà phân phối: Estore> Nhóm sản phẩm:Thuốc tác dụng trên đường hô hấp Thành phần: Theophylline Hàm lượng: 200mg Chỉ định: – Hen phế quản …

SĐK:VNA-4285-01 Dạng bào chế:Viên nén Đóng gói:Hộp 3 vỉ 10 viên nén Nhà sản xuất: Công ty Bạch Ðằng Estore> Nhà đăng ký: Estore> Nhà phân phối: Estore> Nhóm sản phẩm:Thuốc tác dụng trên đường hô hấp Thành phần: Theophylline Hàm lượng: 300mg Chỉ định: – Hen phế quản khó thở kịch phát. – Hen …

SĐK:V608-H12-05 Dạng bào chế:Viên bao đường Đóng gói:Hộp 5 vỉ x 10 viên bao đường Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm 3/2 Estore> Nhà đăng ký: Estore> Nhà phân phối: Estore> Nhóm sản phẩm:Thuốc tác dụng trên đường hô hấp Thành phần: Theophylline Hàm lượng: 200mg Chỉ định: – Hen phế quản …

SĐK:V359-H12-05 Dạng bào chế:Viên nén Đóng gói:Hộp 1 lọ 100 viên nén Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW1 Estore> Nhà đăng ký: Estore> Nhà phân phối: Estore> Nhóm sản phẩm:Thuốc tác dụng trên đường hô hấp Thành phần: Theophylline Hàm lượng: 125mg Chỉ định: – Hen phế quản khó thở kịch …

SĐK:VNA-4536-01 Dạng bào chế:Viên nén Đóng gói:Hộp 2 vỉ x 15 viên nén Nhà sản xuất: Công ty Bạch Ðằng Estore> Nhà đăng ký: Estore> Nhà phân phối: Estore> Nhóm sản phẩm:Thuốc tác dụng trên đường hô hấp Thành phần: Theophylline Hàm lượng: 100mg Chỉ định: – Hen phế quản khó thở kịch phát. – …

SĐK:VNA-3703-00 Dạng bào chế:Viên nén Đóng gói:lọ 900 viên nén Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược TW MEDIPLANTEX Estore> Nhà đăng ký: Estore> Nhà phân phối: Estore> Nhóm sản phẩm:Thuốc tác dụng trên đường hô hấp Thành phần: Theophylline Hàm lượng: 0,1g Chỉ định: – Hen phế quản khó thở kịch phát. – …

SĐK:V901-H12-05 Dạng bào chế:Viên nén dài Đóng gói:Hộp 2 vỉ x 15 viên nén dài Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Đồng Nai Estore> Nhà đăng ký: Estore> Nhà phân phối: Estore> Nhóm sản phẩm:Thuốc tác dụng trên đường hô hấp Thành phần: Theophylline Chỉ định: – Hen phế quản khó thở …