Thuốc tác dụng đối với máu

Home » Chuyên mục : Thuốc tác dụng đối với máu

SĐK:VN-5877-01 Dạng bào chế:Dung dịch tiêm Đóng gói:Hộp 10 ống x 5ml Nhà sản xuất: Tai Yu Chemical & Pharma Co., Ltd Estore> Nhà đăng ký: Kwan Star Co., Ltd Estore> Nhà phân phối: Estore> Nhóm sản phẩm:Thuốc tác dụng đối với máu Thành phần: Tranexamic acid Hàm lượng: 50mg/ml Chỉ định: Chảy máu bất …

SĐK:VNB-3845-05 Dạng bào chế:Viên nang Đóng gói:Hộp 5 vỉ x 10 viên nang Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược & thiết bị vật tư Y tế Thanh Hóa Estore> Nhà đăng ký: Estore> Nhà phân phối: Estore> Nhóm sản phẩm:Thuốc tác dụng đối với máu Thành phần: Iron fumarate, Folic acid Chỉ định: …

SĐK:VN-2003-06 Dạng bào chế:Viên nhai Đóng gói:Hộp 6 vỉ x 10 viên Nhà sản xuất: Clesstra Healthcare Pvt., Ltd Estore> Nhà đăng ký: S.R.S Pharma Pvt., Ltd Estore> Nhà phân phối: Estore> Nhóm sản phẩm:Thuốc tác dụng đối với máu Thành phần: Sắt (III) hydroxide polymaltose, Folic acid Chỉ định: – Điều trị và dự …

SĐK:VN-7351-03 Dạng bào chế:Bột đông khô pha tiêm truyền Đóng gói:Hộp 1 ống bột Nhà sản xuất: Laboratoires Serono S.A Estore> Nhà đăng ký: Diethelm & Co., Ltd Estore> Nhà phân phối: Estore> Nhóm sản phẩm:Thuốc tác dụng đối với máu Thành phần: Somatostatin Hàm lượng: 3mg Chỉ định: – Bổ sung dịch hoạt dịch …

SĐK:VN-6191-02 Dạng bào chế:Bột đông khô pha tiêm truyền Đóng gói:Hộp 1 ống+1 ống dung môi 1ml Nhà sản xuất: Laboratoires Serono S.A Estore> Nhà đăng ký: Diethelm & Co., Ltd Estore> Nhà phân phối: Estore> Nhóm sản phẩm:Thuốc tác dụng đối với máu Thành phần: Somatostatin Hàm lượng: 250mcg Chỉ định: – Bổ sung …

SĐK:VN-2814-07 Dạng bào chế:Dung dịch tiêm-1mg/0,5ml Đóng gói:Hộp 10 ống x 0,5ml Nhà sản xuất: Veinfar I.C.S.A Estore> Nhà đăng ký: Công ty CP Dược phẩm Duy Tân (DUYTANPHARMA) Estore> Nhà phân phối: Estore> Nhóm sản phẩm:Thuốc tác dụng đối với máu Thành phần: Phytomenadione Hàm lượng: 1mg/0,5ml Chỉ định: – Ðiều trị chảy máu …

SĐK:VD-1290-06 Dạng bào chế:Dung dịch tiêm Đóng gói:Hộp 10 ống x 1ml dung dịch tiêm Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc (VINPHACO) Estore> Nhà đăng ký: Estore> Nhà phân phối: Estore> Nhóm sản phẩm:Thuốc tác dụng đối với máu Thành phần: Phytomenadione Hàm lượng: 1mg/ml Chỉ định: – Ðiều trị …

SĐK:VNB-3109-05 Dạng bào chế:Dung dịch tiêm Đóng gói:Hộp 10ống x 1ml dung dịch tiêm Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc (VINPHACO) Estore> Nhà đăng ký: Estore> Nhà phân phối: Estore> Nhóm sản phẩm:Thuốc tác dụng đối với máu Thành phần: Phytomenadione Hàm lượng: 10mg/ml Chỉ định: – Ðiều trị chảy …

SĐK:VN-6261-02 Dạng bào chế:Viên nén Đóng gói:Hộp 5 vỉ x 10 viên Nhà sản xuất: Korea United Pharm Inc Estore> Nhà đăng ký: Korea United Pharm Inc Estore> Nhà phân phối: Estore> Nhóm sản phẩm:Thuốc tác dụng đối với máu Thành phần: Pentoxifylline Hàm lượng: 400mg Chỉ định: – Thiếu máu não thoảng qua. – …

SĐK:VN-3668-07 Dạng bào chế:Viên nén bao đường giải phóng chẩm-400mg Đóng gói:Hộp 5 vỉ x 10 viên Nhà sản xuất: Korea United Pharm Inc Estore> Nhà đăng ký: Korea United Pharm Inc Estore> Nhà phân phối: Estore> Nhóm sản phẩm:Thuốc tác dụng đối với máu Thành phần: Pentoxifylline Hàm lượng: 400mg Chỉ định: – Thiếu …