Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp

Home » Chuyên mục : Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp

SĐK:VNB-2830-05 Dạng bào chế:Hỗn dịch uống Đóng gói:Hộp 1chai 60ml hỗn dịch uống Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm OPV Estore> Nhà đăng ký: Estore> Nhà phân phối: Estore> Nhóm sản phẩm:Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp Thành phần: Acetaminophen …

SĐK:VNA-4908-02 Dạng bào chế:Thuốc cốm sủi Đóng gói:Hộp 10 gói 3g thuốc cốm sủi Nhà sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) Estore> Nhà đăng ký: Estore> Nhà phân phối: Estore> Nhóm sản phẩm:Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và …

SĐK:VNB-2100-04 Dạng bào chế:Viên nén dài Đóng gói:hộp 10 vỉ x 10 viên nén dài Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược & thiết bị vật tư Y tế Thanh Hóa Estore> Nhà đăng ký: Estore> Nhà phân phối: Estore> Nhóm sản phẩm:Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều …

SĐK:VD-1028-06 Dạng bào chế:Viên nén dài Đóng gói:Hộp 10 vỉ x 10 viên nén dài Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược & thiết bị vật tư Y tế Thanh Hóa Estore> Nhà đăng ký: Estore> Nhà phân phối: Estore> Nhóm sản phẩm:Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều …

SĐK:VD-2547-07 Dạng bào chế:Viên nén Đóng gói:Lọ 250 viên nén, hộp 20 vỉ x 10 viên Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược & thiết bị vật tư Y tế Thanh Hóa Estore> Nhà đăng ký: Estore> Nhà phân phối: Estore> Nhóm sản phẩm:Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc …

SĐK:VD-2909-07 Dạng bào chế:Viên nén Đóng gói:Hộp 10 vỉ x 10 viên Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược & thiết bị vật tư Y tế Thanh Hóa Estore> Nhà đăng ký: Estore> Nhà phân phối: Estore> Nhóm sản phẩm:Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và …

SĐK:VD-0138-06 Dạng bào chế:Viên nén Đóng gói:Hộp 20 vỉ x 10 viên nén Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược & thiết bị vật tư Y tế Thanh Hóa Estore> Nhà đăng ký: Estore> Nhà phân phối: Estore> Nhóm sản phẩm:Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút …

SĐK:VNB-1556-04 Dạng bào chế:Viên nén Đóng gói:lọ 100 viên nén Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà Estore> Nhà đăng ký: Estore> Nhà phân phối: Estore> Nhóm sản phẩm:Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp Thành phần: Acetaminophen, Caffeine, …

SĐK:VNA-3718-00 Dạng bào chế:Viên nén Đóng gói:Hộp 1 lọ x 100 viên nén Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây Estore> Nhà đăng ký: Estore> Nhà phân phối: Estore> Nhóm sản phẩm:Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp Thành …

SĐK:VN-8468-04 Dạng bào chế:Si rô Đóng gói:Hộp 1 Lọ 30ml; 60ml Nhà sản xuất: PT Konimex Estore> Nhà đăng ký: Diethelm & Co., Ltd Estore> Nhà phân phối: Estore> Nhóm sản phẩm:Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp Thành phần: Paracetamol Hàm lượng: …