Thuốc có tác dụng thúc đẻ, cầm máu sau đẻ và chống đẻ non

Home » Chuyên mục : Thuốc có tác dụng thúc đẻ, cầm máu sau đẻ và chống đẻ non

SĐK:VNB-4492-05 Dạng bào chế:Dung dịch tiêm Đóng gói:Hộp 10 ống x 1ml dung dịch tiêm Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc (VINPHACO) Nhà đăng ký: Nhà phân phối: Nhóm sản phẩm:Thuốc có tác dụng thúc đẻ, cầm máu sau đẻ và chống đẻ non Thành phần: Oxytocin Hàm lượng: 1ml …

SĐK:VN-5467-01 Dạng bào chế:Viên nén Đóng gói:Hộp 1 Lọ 20 viên Nhà sản xuất: Gedeon Richter., Ltd Nhà đăng ký: Gedeon Richter., Ltd Nhà phân phối: Nhóm sản phẩm:Thuốc có tác dụng thúc đẻ, cầm máu sau đẻ và chống đẻ non Thành phần: Allylestrenol Hàm lượng: 5mg Chỉ định: Sẩy thai thường xuyên & …

SĐK:VN-8753-04 Dạng bào chế:Dung dịch tiêm Đóng gói:Hộp 100 ống 1ml Nhà sản xuất: Gedeon Richter., Ltd Nhà đăng ký: Gedeon Richter., Ltd Nhà phân phối: Nhóm sản phẩm:Thuốc có tác dụng thúc đẻ, cầm máu sau đẻ và chống đẻ non Thành phần: Oxytocin Hàm lượng: 5IU/ml Chỉ định: – Thuốc trợ sinh. Phòng …

SĐK:VN-1506-06 Dạng bào chế:Dung dịch pha tiêm truyền-5IU/ml Đóng gói:Hộp 10 ống x 1ml Nhà sản xuất: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk Nhà đăng ký: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk Nhà phân phối: Nhóm sản phẩm:Thuốc có tác dụng thúc đẻ, cầm máu sau đẻ và chống đẻ non Thành phần: Oxytocin Chỉ định: – Thuốc trợ sinh. Phòng …

SĐK:VN-3270-07 Dạng bào chế:Dung dịch tiêm-5IU/ml Đóng gói:Hộp 10 ống 1ml Nhà sản xuất: Oriental Chemical Works Inc Nhà đăng ký: Tai Yu Chemical & Pharma Co., Ltd Nhà phân phối: Nhóm sản phẩm:Thuốc có tác dụng thúc đẻ, cầm máu sau đẻ và chống đẻ non Thành phần: Oxytocin Hàm lượng: 5IU/ml Chỉ định: …

SĐK:VD-2051-06 Dạng bào chế:Dung dịch tiêm Đóng gói:Hộp 10 ống, 20 ống x 1ml Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược DANAPHA Nhà đăng ký: Nhà phân phối: Nhóm sản phẩm:Thuốc có tác dụng thúc đẻ, cầm máu sau đẻ và chống đẻ non Thành phần: Oxytocin Hàm lượng: 5IU Chỉ định: – Thuốc …

SĐK:VN-9984-05 Dạng bào chế:Dung dịch tiêm Nhà sản xuất: JSC Brinsalov-A Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 Nhà phân phối: Nhóm sản phẩm:Thuốc có tác dụng thúc đẻ, cầm máu sau đẻ và chống đẻ non Thành phần: Oxytocin Hàm lượng: 5IU/ml Chỉ định: – Thuốc trợ sinh. Phòng ngừa & …

SĐK:VN-3602-07 Dạng bào chế:Thuốc tiêm-0,2mg/ml Đóng gói:Hộp 50 ống x 1ml Nhà sản xuất: Daewoo Pharm Co., Ltd Nhà đăng ký: Daewoo Pharm Co., Ltd Nhà phân phối: Nhóm sản phẩm:Thuốc có tác dụng thúc đẻ, cầm máu sau đẻ và chống đẻ non Thành phần: Methylergometrine maleate Hàm lượng: 0,2mg/ml Chỉ định: – Phòng …

SĐK:VN-9178-04 Dạng bào chế:Dung dịch tiêm Nhà sản xuất: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk Nhà đăng ký: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk Nhà phân phối: Nhóm sản phẩm:Thuốc có tác dụng thúc đẻ, cầm máu sau đẻ và chống đẻ non Thành phần: Methylergometrine Hàm lượng: 0;2mg/ml Chỉ định: – Phòng & điều trị chảy máu sau sinh hoặc …

SĐK:VN-5603-01 Dạng bào chế:Bột pha dung dịch tiêm Đóng gói:Hộp 10 ống Nhà sản xuất: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk Nhà đăng ký: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk Nhà phân phối: Nhóm sản phẩm:Thuốc có tác dụng thúc đẻ, cầm máu sau đẻ và chống đẻ non Thành phần: Methylergometrine Hàm lượng: 02mg Chỉ định: – Phòng & điều …