Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base

Home » Chuyên mục : Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base

SĐK:VD-5791-08 Dạng bào chế:Thuốc bột Đóng gói:Hộp 40 gói x 5,63g; hộp 20 gói x 5,63g Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược vật tư y tế Thanh Hóa Estore> Nhà đăng ký: Estore> Nhà phân phối: Estore> Nhóm sản phẩm:Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base Thành phần: Glucose, …

SĐK:VN-3046-07 Dạng bào chế:Bột pha tiêm-5g Đóng gói:Hộp 1 lọ + 1 ống dung môi, 1 dụng cụ pha dịch truyền, 1 bộ dây truyền dịch Nhà sản xuất: Fisiopharma S.r.l Nucleo Industriale Estore> Nhà đăng ký: Industria Terapeutica Splendore (Alfa Intes) Estore> Nhà phân phối: Estore> Nhóm sản phẩm:Dung dịch điều chỉnh nước điện …

SĐK:VD-4393-07 Dạng bào chế:Dung dịch tiêm Đóng gói:Hộp 10 ống x 5ml Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc (VINPHACO) Nhà đăng ký: Nhà phân phối: Nhóm sản phẩm:Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base Thành phần: L-ornithine L-aspartate Chỉ định: – Ðiều trị chứng tăng amoniac …

SĐK:VN-9057-04 Dạng bào chế:Dung dịch truyền tĩnh mạch Nhà sản xuất: Fresenius Kabi Austria GmbH Nhà đăng ký: Fresenius Kabi Deutschland GmbH Nhà phân phối: Nhóm sản phẩm:Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base Thành phần: Các acid Amin Chỉ định: Dự phòng & điều trị thiếu protein trong bỏng, xuất …

SĐK:V196-H12-05 Dạng bào chế:Thuốc bột uống Đóng gói:Hộp 40 gói 5, 63g thuốc bột uống Nhà sản xuất: Công ty đầu tư Miền Ðông (XNDP 30)-Bộ Quốc Phòng Nhà đăng ký: Nhà phân phối: Nhóm sản phẩm:Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base Thành phần: Glucose, sodium chloride, sodium citrate, potassium …

SĐK:VNA-0368-02 Dạng bào chế:Thuốc bột Đóng gói:Hộp 20 gói, hộp 40 gói x 5, 63g thuốc bột Nhà sản xuất: Công ty Vắcxin và Sinh phẩm số 2 ((BIOPHARCO) Nhà đăng ký: Nhà phân phối: Nhóm sản phẩm:Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base Thành phần: Glucose, sodium chloride, sodium citrate, …

SĐK:V285-H12-06 Dạng bào chế:Thuốc bột uống Đóng gói:Hộp 10 gói, 40 gói x 4,15g thuốc bột, hộp 20 gói, 40 gói x 10,375g thuốc bột Nhà sản xuất: Công ty Vắcxin và Sinh phẩm số 2 ((BIOPHARCO) Nhà đăng ký: Nhà phân phối: Nhóm sản phẩm:Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng …

SĐK:V912-H12-05 Dạng bào chế:Thuốc bột Đóng gói:Hộp 20 túi x 5, 6g thuốc bột Nhà sản xuất: Xí nghiệp Hoá Dược Nhà đăng ký: Nhà phân phối: Nhóm sản phẩm:Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base Thành phần: Glucose, sodium chloride, sodium citrate, potassium chloride, Hương táo Hàm lượng: 5,6g Chỉ …

SĐK:V390-H12-05 Dạng bào chế:Thuốc bột ( gói giấy nhôm tráng nhựa dẻo) Đóng gói:Hộp 40 gói x 5, 58g thuốc bột ( gói giấy nhôm tráng nhựa dẻo) Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng – Ladophar Nhà đăng ký: Nhà phân phối: Nhóm sản phẩm:Dung dịch điều chỉnh nước điện giải …

SĐK:V1189-H12-05 Dạng bào chế:Thuốc bột uống Đóng gói:Gói 5, 5802g thuốc bột uống Nhà sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm 120 Nhà đăng ký: Nhà phân phối: Nhóm sản phẩm:Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base Thành phần: Glucose, sodium chloride, sodium citrate, potassium chloride Hàm lượng: 5,5802g Chỉ định: Ðiều …